Rodziny dwujęzyczne a jąkanie #2

Rodziny dwujęzyczne a jąkanie #2

Osoby dwujęzyczne porozumiewają się w dwóch językach ojczystych.Mów ią nimi płynnie, posługując się pełnym zasobem słów. Praw dziwie dwujęzyczną osobę można poznać po tym, że tłumacząc, nie para- ona zwrotów jednegojęzyka na drugi, nie modyfikuje pierwotnej treści. Z obu języków korzysta w tejsamej mierze. 

Zjawisko bilingwizmu nie ogranicza się wyłącznie do kwe­stiilingwistycznych, ale i spo­łecznych, bowiem oznacza tak­że koniecznośćjednoczesne­go uczestniczenia w życiu dwóch narodów' i dwóch kultur. 

Osoba dwujęzyczna to jakby dwie osoby w jednymciele. Ten, kto opanował kilka języków, oczywiście ma wdęcej moż­liwości.Współpracuje z większą liczbą lu­dzi, poszerza zasób słów, ćwiczy pamięć. 

Poznając inne kultury i światopoglądy, uczy się też tolerancji, bowiem tylkozrozumienie drugiego człowieka umożliwia akceptację 3 jego inności. Badaniapsychologów dowodzą jednak, że wielojęzyczność nie musi oznaczać samychpozytywów. 

Okazuje się, że  ważne jest nie tylko, w jakim wieku uczymy  sięjęzyków, ale również w jakiej kolejności. | Specjaliści od lat toczą spory, czyniepożądane efekty uboczne nie są zbyt wysoką ceną za korzyści, któreprzynosi poliglo- tyzm. Za główny problem dzieci wieloję­zycznych uznanoopóźnienie pełnego rozwo­ju językowego w porównaniu z ich rówieś­nikamiwychowującymi się w rodzinach, gdzie mówi się tylko w jednym języku. 

Peter Howell, psychologz University Collegew Londynie, odkrył jeszcze jedno negatywne zjawisko. Dokładnym badaniom poddałgrupę 317 londyńskich dzieci w wieku od 8 do 10 lat. których rodzice zwrócilisię do psychologa w związku z ich jąkaniem się. 

Okazało się. że ponad jedna piąta badanych dzieci rozmawiała w domu z rodzicami w więcej niż jednym języku- w języku oj­czystym oraz po angielsku. Badania bez­spornie dowiodły, że dzieci, które do pią­tego roku życia mówiły jednocześnie dwoma językami, miały większe skłonności do ją­kania. Częściej zdarzało się to u chłopców. Pod tymwzględem wygrywali z dziewczynkami 4:1. Badania Howella pozwoliły też. zna­leźć sposób na zmniejszenienegatywnych skutków dwujęzyczności przejawiające się w postaci skłonności dojąkania. 

Zaleca się mianowicie, by dzieci najpierw nauczyły się dobrze jednego języka, a dopiero potem, po ukończeniu piątego roku życia, rozpoczęły naukę drugiego języka (angielskiego). 

Facebook

YouTube

Ciekawostki

Kategorie

Tagi

czy wiesz, że... drapieżniki dzieci jastrzębiokształtne jętki kambr karnawał lód mars modliszki mózg osobowość psychologia ptaki drapieżne ptaki śpiewające sawanna skoczogonki, widłogonki, rybiki skorki turcja umysł ważki widelnice ziemia

Reklama

Fatal error: Cannot use [] for reading in /home/newglob/domains/pociagdonatury.pl/public_html/9e5b5ebee85138b10ad61cd208018696/SeoPilotClient.php(394) : runtime-created function on line 18