Turcja: Czas reform

Turcja: Czas reform

Zwiastuny zmian


Pod rządami Rzymian populacja Anatolii liczyła ok. 12 min ludzi, którzy byli zapewne przekonani, że ukoronowaniem historii cywilizo­wanego świata będzie stworzenie zjednoczonego państwa. Jednak już w III w. n.e. fundamenty ce­sarstwa zaczęły się powoli chwiać. Wewnątrz pań­stwa pojawiło się zagrożenie w postaci chrześci­jaństwa, religii świadomie przeciwstawiającej się cywilizacji klasycznej i jej wartościom; z zewnątrz natomiast przyszła groźba barbarzyńskich ata­ków na granice państwa.

W 258 r. grupy wojowniczych plemion gotyc­kich zapuściły się w głąb Anatolii aż po Anka­rę i Kapadocję, niszcząc po drodze osady i mia­sta i porywając mieszkańców jako niewolników. W tym samym stuleciu wschodnie granice ce­sarstwa stały się znowu celem najazdów Persów; w jednej z bitew został pojmany i stracony rzym­ski cesarz Walerian. Następnie pojawili się Go­ci, pokonani jednak przez Klaudiusza II, który na pamiątkę tego osiągnięcia przyjął przydomek „Gocki”. W Seraglio w Stambule stoi jeszcze wzniesiona na jego cześć kolumna.

Czas reform

Wśród późniejszych cesarzy wielu było reforma­torów. Dioklecjan (284-305) zmodernizował ar­mię i wprowadził monarchię absolutną. Z inflacją postanowił walczyć za pomocą edyktu o zamro­żeniu cen, którego kopie można oglądać w wielu miejscach Anatolii, np. w mieście Afrodisias. Nie powiodła się jednak realizacja najbardziej rady­kalnych planów: przeniesienia stolicy cesarstwa do anatolijskiej Nikomedii (tzmit) oraz wykrze- wienia chrześcijaństwa metodą okrutnych prze­śladowań, które rozpoczęły się w 303 r. Panujący w latach 306-337 Konstantyn Wielki zmienił obliczę imperium, przyjmując w 313 r. chrześcijań­stwo i ogłaszając je religią państwową. W 325 r. zwołał sobór nicejski (Iznik), który sformalizo­wał system religii, ogłosił nicejskie wyznanie wia­ry oraz ustanowił cesarza głową Kościoła.

W 330 r., po sześcioletnich przygotowaniach, Konstantyn przeniósł stolicę cesarstwa do Bi­zancjum (Stambuł). Przebudował, a właściwie Wzniósł miasto od podstaw, znacznie poszerza­jąc jego granice i przemianował je na Konstan­tynopol.       

Chrześcijaństwo w Anatolii

W Anatolii chrześcijaństwo trafiło najwcześniej na podatny grunt, głównie dzięki apostołowi Pawłowi z Tarsu, nauczającemu tu w latach 45-58 n.e. W 100 r. grupy chrześcijan istniały już we wszystkich większych miastach rzymskiego świata.

Ośrodkiem ruchu chrześcijańskiego była Antiochia - tam mieszkał Piotr, zanim przeniósł się do Rzymu.

Do czasu podboju arabskiego w 642 r. Antiochia była jedną z czterech głównych diecezji młodego Kościoła. W roku 110 Pliniusz Młodszy poprosił cesarza Trajana o radę w sprawie chrześcijan, co rozpoczęło 200-letni okres prześladowań.


Facebook

YouTube

Ciekawostki

Kategorie

Tagi

czy wiesz, że... drapieżniki dzieci jastrzębiokształtne jętki kambr karnawał lód mars modliszki mózg osobowość psychologia ptaki drapieżne ptaki śpiewające sawanna skoczogonki, widłogonki, rybiki skorki turcja umysł ważki widelnice ziemia

Reklama

Fatal error: Cannot use [] for reading in /home/newglob/domains/pociagdonatury.pl/public_html/9e5b5ebee85138b10ad61cd208018696/SeoPilotClient.php(394) : runtime-created function on line 18